МК

Атрактивен бизнис плац во Камник, Скопје

По договор€
По договор€

Опис

Се продава атрактивен плац во место викано Камник, Скопје

На вкупна површина од 6958 м2 земјиште со изготвен идеен проект за изградба на хотел со спортски терени.

Вкупна површина на маркицата изнесува 3153 м2 во основа со вкупна бруто развиена површина од 11 035 м2.

 

Во рамките на идејниот проект е предвидено приземје + 3ката.

При што, во рамките на објектот е предвидена сала за свечености (свадби) во површина од повеќе од 800м2.

На следните 3 ката предвидени се 65 хотелски соби.

Надворешниот дел е предвиден да се уреди со спортски терени и останата забавно-рекреативна програма.

 

Поседува имотен лист на еден сопственик без никакви прибелешки (товари)

 

Цена : По договор

Код: 22007
Тип на оглас: Се Продава
Нова цена: По договор €
Град: Скопје
Површина: 6958m2
Населено Место: Камник
Прибелешки/Товари: Нема
Предвидена градба согласно ДУП: Приземје + 3Ката

Контактирајте не

Slobodan Jovanoski
Агент