МК

Парцела во Маврово

60€
60€
/m 2

Опис

Се продава парцела во Маврово

Парцелата согласно Генералниот урбанистички план за КО Маврово е во градежен реон и е со вкупна

површина од 538 m2.

До парцелата има асфалтен пат, вода и струја.

Имотниот лист е чист без никакви товари. Границите на  парцелата на лице место се обележани со видливи белеги од страна на Друштво за геодетски услуги Кат-стар про.

Код: 70038
Тип на оглас: Се Продава
Цена по квадрат: 60 €
Град: Маврово
Површина: 538m2
Населено Место: Крстови
Прибелешки/Товари: Нема
Предвидена градба согласно ДУП: Градежно земјиште по ГУП

Контактирајте не

Slobodan Jovanoski
Агент